partikul-filtre-ve-katalitik-konvertor-degisimiKatalitik konvertör otomobilin egsoz çıkış borusuna bağlanan ve zararlı gaz emisyonunu azaltan bir çelik kutu şeklindeki elemandır. Son derece basit bir yapısı olan cihaz, çok önemli bir görev üstlenmekte ve havaya salınan zararlı gazları büyük ölçüde engellemektedir.
Katalitik konvertörün görevi, egzozdan çıkan zararlı egzoz gazlarını (emisyonları) zararsız hale dönüştürmektir. Katalitik konvertöre “oksidasyon katalizörü” de denmektedir. Katalitik konvertör, egzoz gazında bulunan ve zararlı olan: yanmamış hidrokarbonları (HC), Karbonmonoksiti (CO), Nitro oksitleri (NOx) kimyasal reaksiyona sokarak zararsız hale getirir.

katalitik-konvertor-1Egzoz emisyonlarının yasal düzenlemelerle sıkı bir şekilde takip edilmesiyle, araçlarda katalitik konvertörün kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Artık üretilen otomobiller belirli egzoz standartlarını karşılamak zorundadır, emisyon kontrollerinden geçemeyen otomobillerin trafiğe çıkışı yasaklanmıştır. Egzoz emisyon standartlarında, ülkelerin belirlediği yasal limit değerler veya avrupadaki gibi Euro normları  (Euro 4, Euro 5, Euro 6 gibi) referans alınmaktadır.

Katalitik konvertör hem benzinli hem de dizel motorlarda kullanılır.

PARTİKÜL FİLTRESİ NEDİR?

Dizel partikül filtresi, dizel motorlardaki egzoz gazlarının ayrıştırılmasına hizmet eden bir sistemdir. DPF dizel partikül filtresi kelimesinin kısaltılmış halidir. Fransız literatüründe  bu kısaltma FAP olarak ta bilinir.

DPF yanma sonrası ortaya çıkan kurum ve zararlı gazları tutmak için tasarlanmış dizel motorların egzoz sistemlerine entegre bir parçadır. Geleneksel benzinli motorlarda ki katalitik konvertör gibi DPF de yanma sonrası ortaya çıkan zararlı gazların tutulması ve dizel motor emisyonlarının doğaya daha dost bir hale gelmesi için tasarlanmıştır.

Katalitik Konvertör ve Partikül Filtre (Dpf) Fiyatları ve Satın almak için tıklayınız.